بانک ملی ایران
ایثار
179
0110911231000
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران
نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021